Reacties

 1. Marcel Brugman zegt

  Goedenavond,
  Zie onderstaand voorschriften uit het bestemmingsplan. Ik ben van mening dat “woningen” de bestemming is. Met “wonen” in de tekst wordt naar mijn mening verwezen naar enig voorschrift, namelijk “woningen”. Huisvesting van arbeidsmigranten zou in dit geval niet mogelijk zijn. Kunt u aangeven of ik in de juiste richting denkt. Gemeente denk hier anders over omdat van “wonen” geen definitie Is opgenomen.

  Artikel 1.55
  Woning: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden;

  Geen definitie van ‘wonen’

  Artikel 13. Gemengde doeleinden
  Doeleindenomschrijving
1. De op de plankaart voor Gemengde doeleinden aangewezen gronden zijn
  bestemd voor: dienstverlening, bedrijven, winkels, horeca en wonen. Ten dienste van en in verband met deze bestemming zijn toegelaten:
  * kantoren met baliefunctie; 

  * bedrijven; 

  * maatschappelijke dienstverlening; 

  * horeca 1-, horeca 2- en horeca 3-bedrijven; 

  * kantoren; 

  * winkels; 

  * een verkooppunt voor motorbrandstoffen, exclusief de verkoop van 
tot vloeistof verdichte gassen; 

  * woningen; 

  * bijgebouwen; 

  * tuinen en erven; 

  * parkeerplaatsen; 

  * ontsluitingsverhardingen; 

  * bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *